Vuosikokous 2019 pöytäkirja

Hämeen Puutarhaseura  ry                                                                     

VUOSIKOKOUS 15.2.2019

Hämeenlinna

Vanajan parvi,

Vanajantie 10 Hämeenlinna

klo 18.00

ESITYSLISTA

  1. Vuosikokouksen avaus

-Kokous avattiin.

2. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

-Puheenjohtajaksi valittiin Eero Simola, sihteeriksi Pauliina Kuparinen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Tuominen ja Elina Somervuori. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maija Tuominen ja Elina Somervuori.

  1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

-Kokous todettiin lainvoimaiseksi.

  1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

-Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

  1. Toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta 2018

-Toimintakertomus hyväksyttiin jäsenistön keskuudessa kaudelta 2018.

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2018

-Tilinpäätös käytiin suullisesti läpi jäsenistön keskuudessa ja toiminnantarkastaja Outi Murto luki oman lausuntonsa vuoden 2018 Hämeen puutarhaseuran toiminnasta.

7. Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

-Tilinpäätös 2018 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2019

-Jäsenmaksu 20e päätettiin pitää ennallaan.

9. Alustava toimintasuunnitelma Hämeen Puutarhaseura 100 vuotta ja ohjelmarunko   juhlavuodelle

-Vuosikokouksessa käytiin juhlavuoden ohjelmaa läpi. Työryhmään kuuluvat Seija Palm, Anniina Rikala, Anja Lindell ja Pauliina Kuparinen. Ohjelma hyväksytettiin jäsenistöllä.

10. Talousarvio kaudelle 2019

-Talousarvio hyväksyttiin jäsenien kesken.

11. Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

-Hallituksesta erovuorossa ovat puheenjohtaja Eero Simola, sihteeri Pauliina Kuparinen, jäsen Sirpa Mikkola, varajäsen Arto Laurila sekä varainhoitaja Susanna Lappalainen.

-Ero myönnettii Sirpa Mikkolalle ja Arto Laurilalle.

-Puheenjohtajaksi valittiin Eero Simola.

-Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin jäsen Anniina Rikala ja varajäseneksi valittiin Sirpa Linha. Sihteeriksi valittiin Pauliina Kuparinen.

-Varainhoitajaksi ehdotettiin ulkopuolista yksityistä kirjanpitäjä Heidi Heinosta. Hallitus ottaa yhteyttä Heinoseen ja jäsenistön kanssa päätettiin ottaa seuralle juhlavuodeksi ulkopuolinen varainhoitaja juhlavuodesta johtuvan aktiivisen maksuliikenteen takia.

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

-Toiminnantarkastajaksi valittiin Outi Murto ja varatoiminnantarkastajaksi Anna-Maija Tuominen.

 13. Ilmoitusasiat

-Ei ilmoitettavia asioita.

14. Muut asiat:

  • Seuran nimi ja säännöt Hämeen vai Hämeenlinnan Puutarhaseura ry

-Viralliseksi nimeksi patentti- ja rekisterihallintoon päätettiin muuttaa vanha nimi Hämeenlinnan Puutarhaseura ry.:ksi ja muuttaa se myöhemmin takaisin Hämeen Puutarhaseuraksi.

  • Tietosuojaselosteen teko.

-Vuosikokouksessa päätettiin että hallitus tekee tietosuojaselosteen jäsenistöstään ja julkaisee sen seuran internetsivuilla.

  • Valitaan Hämeen Puutarhaseuran edustajat Puutarhaliiton 94. edustajiston vuosikokoukseen pe 5.4.2019.

-Edustajiksi valittiin Sirpa Linha ja Eero Simola.

  • Seuran internetsivujen päivitys.

-Internet-sivustoja päätettiin päivittää ja käyttö/päivitysopetusta varten järjestetään ilta Eero Simolan kotona, jossa päivitetään seuran internetsivut ja ohjataan jäsenistölle niiden ylläpitoa. Iltaan osallistuu 3-4 seuran jäsentä.

            15.  Vuosikokouksen päättäminen

                       -Vuosikokous päätettiin.